Osnovni podatki

BKS-leasing družba za leasing, financiranje in trgovino d. o. o.
Dunajska cesta 161
1000 Ljubljana
T: +386 1 5890 950
F: +386 1 5890 953
W: www.bks-leasing.si
E: bks@bks-leasing.si

 

Sedež družbe je v Ljubljani.

 

Vpis v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl.št.:1/27502/00.

 

IBAN - poravnalni račun BIC koda
SI56 3500 1000 0001 755 BFKKSI22XXX
Matična številka Davčna številka
5935539000 14702215

 

Šifra dejavnosti:
65.210


VODSTVO DRUŽBE: 
Boštjan Dežman, direktor

Damjan Hempt, direktor

MATIČNA DRUŽBA:

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt
T: +43 463 58 58-0
E: bks@bks.at

 

Sedež družbe je v občini Celovec ob Vrbskem jezeru v Avstriji.

 

Vpis v sodnem registru deželnega sodišča v Celovcu pod vl.št.: 91810s.

 

Bančna številka:
17000

 

Bank Identifier Code (BIC):
BFKK AT 2K

 

Davčna številka (UID-Nr):
ATU25231503

 

Vodstvo banke/delničarji:
Uprava in nadzorni odbor

Delniška struktura

 

Nadzorni organ:
Avstrijski bančni nadzorni organ (Österreichische FMA - Finanzmarktaufsicht)

 

PRAVNA OPOZORILA:

 

Vsebine spletne strani:

 

BKS Bank AG in njene hčerinske družbe nenehno preverjajo in posodabljajo informacije na svojih spletnih straneh. Kljub vsej skrbnosti se lahko podatki medtem spremenijo. Jamstva ali garancije za aktualnost, pravilnost in popolnost predstavljenih informacij zato ne moremo prevzeti. Še posebej si izrecno pridržujemo pravico do pomote glede navajanja številk. Ti dokumenti niso niti ponudbe niti pozivi k nakupu ali prodaji tu omenjenih bančnih proizvodov.

 

Enako velja tudi za vse druge spletne strani, na katere se nakazuje s pomočjo hiperpovezav. Vzpostavljanje povezav do tovrstnih spletnih strani je na lastno odgovornost. BKS Bank AG ne preverja vsebine in zakonitosti spletnih strani, ki jih je mogoče doseči na podlagi takšne povezave, in zato ni odgovorna.

 

Spremembe spletne strani:

Nadalje si BKS Bank AG in njene hčerinske družbe pridržujejo pravico do sprememb ali dopolnitev predstavljenih informacij.

 

Izključitev jamstva:

BKS Bank AG in njene hčerinske družbe ne uporabljajo svojih spletnih strani za svetovanje ali dajanje drugih priporočil Vam ali tretjim osebam. Informacije in/ali elementi na teh spletnih straneh niso zanesljiva podlaga za investicijske ali druge odločitve. Številke o rezultatu se nanašajo na preteklost in niso nujno namig na prihodnje rezultate. Prosimo, da vzpostavite stik z Vašim skrbnikom, preden se odločite o investiciji.

 

Načeloma velja, da BKS Bank AG ali eno izmed njenih hčerinskih podjetij ne jamči za škode, ki so nastale v povezavi z nastopom na internetu. To velja še posebej za morebitne škode, ki izhajajo iz okvar ustrezne programske in strojne opreme, neuspele vzpostavitve povezave z BKS Bank AG ali morebitnih zakasnitev ali napačnih usmeritev.

 

Izmenjava podatkov poteka preko javnih, nezaščitenih telekomunikacijskih naprav drugih podjetij. Za morebitne, iz napak posredovanja, tehničnih pomanjkljivosti, prekinitev, zakasnitev, motenj in podobnega kot tudi protipravnih posegov v naprave teh telekomunikacijskih podjetij izhajajoče pomanjkljivosti (vključno z izgubljenim dobičkom) BKS Bank AG in njene hčerinske družbe ne jamčijo. Jamstvo BKS Bank AG in njenih hčerinskih družb je izključeno tudi, če predhodno omenjene okoliščine pogojujejo škode (kot izgubljeni dobiček) z oz. pri tehničnih napravah BKS Bank AG.
BKS Bank AG ali njena hčerinska podjetja še posebej niso odgovorna za napake, ki izhajajo iz nepravilnega ravnanja s programi ali zaradi sprememb programov s strani uporabnika ali tretjih oseb.

 

Uporaba piškotkov na spletni strani: 

Pravna podlaga
Zakon o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list št. 109/2012), ki je začel veljati v začetku leta 2013, se opredeljuje do uporabe spletnih piškotkov in je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Piškotki
Piškotki so tekstovne datoteke majhne velikosti, ki so prenesene na uporabnikov računalnik ob obisku spletne strani in služijo spletnemu mestu kot pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletnega mesta, drugi piškotki merijo statistiko ogledov strani, izboljšujejo funkcionalnosti, podpirajo oglaševanje, omogočajo deljenje vsebin in drugo. Na spletni strani www.bks-leasing.si uporabljamo le nujno potrebne piškotke za delovanje spletne strani, za katere po ZEKom-1 ni potrebna privolitev uporabnika, saj so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila. V kolikor takega piškotka spletna stran ne bi vsebovala, stran tudi ne bi pravilno delovala. 

Piškotki, ki jih uporablja spletna stran www.bks-leasing.si:

Ime piškotka Namen piškotka Čas trajanja piškotka Podjetje
JSESSIONID Osnovno delovanje spletne strani Poteče ob koncu seje oz. zaprtju brskalnika BKS-leasing, d. o. o.


Avtorske pravice, pravice blagovne znamke:

 

Vsebina in struktura vseh BKS Bank AG spletnih strani je avtorsko pravno zaščitena in pripada izključno BKS Bank AG oz. njenim hčerinskim družbam. Pridržane so avtorske pravice tretjih oseb. Vsako razmnoževanje ali upraba informacij ali podatkov, še posebej tekstov, delov teksta ali slikovnega materiala, potrebuje predhodno soglasje BKS Bank AG. S snemanjem ali kopiranjem podatkov oz. celotnih strani ali z drugimi ukrepi se ne prenašajo nobene pravice. BKS Bank AG si pridržuje vse pravice, še posebej avtorske pravice in pravice blagovne znamke, glede vseh elementov na teh straneh in bo izrabila vse razpoložljive možnosti za njihovo uveljavljanje.

 

Varovanje podatkov:

Osebni podatki se pri BKS Bank AG in njenih hčerinskih družbah zbirajo, obdelujejo in uporabljajo le po določilih avstrijskega Zakona o varovanju podatkov oz. ustrezne zakonodaje varstva osebnih podatkov v drugih državah, kjer se ti podatki zbirajo.

 

Korespondenca preko elektronske pošte:

Kot je znano, se lahko informacije in podatki, ki se pošiljajo preko elektronske pošte, spreminjajo tudi brez podpore pošiljatelja. Zaradi tega ne moremo sprejemati pravno obvezujočih naročil po elektronski pošti. Izmenjava sporočil, še posebej takšnih s pravno pomembno vsebino, s pomočjo elektronske pošte je za BKS Bank AG in njene hčerinske družbe zato neobvezujoča. Trdno se držimo načela, da se prispela elektronska pošta prikliče in obdela le ob običajnih bančnih uradnih urah poslovanja.

 

Specifične oznake glede na spol:

Na spletnih straneh BKS Bank AG uporabljeni izrazi, kot so stranke, vodja, delavec itd., zajemajo ženske in moške na enak način.

 

Pri oblikovanju cen produktov in storitev si BKS Banka prizadeva ustrezno upoštevati svoj poslovni model in strategijo upravljanja s tveganji.

 

NAVAJANJA PO AVSTRIJSKEM ZAKONU O MEDIJIH:

 

Lastnik medijev:

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
A – 9020 Klagenfurt

 

Dejavnost poslovanja:

Leasing posli doma.

 

TEMELJNA VSEBINSKA USMERITEV:

  1. predstavitev BKS Bank AG in njenih hčerinskih družb
  2. informacije o proizvodih in storitvah, ki jih ponuja BKS Bank AG in njene hčerinske družbe.
  3. informacije o splošnih temah bančnih poslov

VSEBINA IN TEHNIČNA ZASNOVA:

  1. BKS Bank AG
  2. 3 Banken IT GmbH