Poslovni najem

Poslovni najem je oblika financiranja, zanimiva za podjetja in podjetnike, ki jih zanima predvsem uporaba predmeta financiranja. Pri poslovnem najemu je predmet financiranja knjižen kot osnovno sredstvo leasingodajalca, najemnik pa zanj plačuje najemnino, ki jo v celoti knjiži kot strošek najema.

 

Ob podpisu pogodbe se stranki dogovorita o neplačanem preostanku vrednosti predmeta najema. Po preteku pogodbenega razmerja lahko najemnik najem podaljša ali pa predlaga lizingodajalcu novega kupca za najeti predmet. Predmet najema izbere najemnik sam, z lizingodajalcem pa se dogovori o času trajanja najema, ki je odvisen od vrste predmeta najema.

 

Polog je odvisen od bonitete stranke in znaša minimalno 10 % od nabavne vrednosti predmeta najema.

 

Doba financiranja: do 60 mesecev

 

V primeru financiranja poslovnih nepremičnin znaša doba financiranja do 180 mesecev.

 

Preostanek vrednosti: odvisno od predmeta najema in dobe trajanja najema.

Ker vam želimo kar najbolje svetovati, vas prosimo, da nam zaupate nekatere podatke. Ko nas boste obiskali, s seboj prinesite potrebno dokumentacijo.

 

 

 • Pravne osebe

  1. izpolnjen vprašalnik,
  2. bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnji dve poslovni leti,
  3. veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list) in davčna številka zakonitega zastopnika podjetja.

  Poleg navedenih lahko BKS-leasing, d. o. o., zahteva dodatne dokumente.


 • Samostojni podjetniki

  1. izpolnjen vprašalnik,
  2. davčna napoved z bilanco stanja in izkazom uspeha za zadnje dve leti,
  3. promet na transakcijskem računu za zadnjih 6 mesecev,
  4. potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
  5. veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list) in davčna številka nosilca dejavnosti.

  Poleg navedenih lahko BKS-leasing, d. o. o., zahteva dodatne dokumente.

 • Fizične osebe

  1. izpolnjen vprašalnik,
  2. zadnje tri plačilne liste ali pokojninske odrezke,
  3. izpis prometa po transakcijskem računu za zadnje tri mesece,
  4. veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list) in davčna številka.

  Poleg navedenih lahko BKS-leasing, d. o. o., zahteva dodatne dokumente.

 

 • Vloga za leasing - vprašalnik za pravne osebe
 • Vloga za leasing - razširjen vprašalnik za pravne osebe
 • Vloga za leasing - vprašalnik za fizične osebe

 

 

 

 
Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8.30 − 15. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam