Finančni leasing

Finančni lizing je pogodbeni odnos, kjer lizingodajalec po naročilu kupca kupi predmet financiranja in mu ga izroči v uporabo. V času trajanja pogodbe ostane pravni lastnik predmeta lizingodajalec, medtem ko je kupec ekonomski lastnik predmeta financiranja in njegov uporabnik. Ko pri finančnem lizingu kupec odplača zadnji obrok, postane predmet financiranja njegova last. Če je lizingojemalec pravna oseba, vodi predmet financiranja v svojih knjigah kot osnovno sredstvo lizingojemalec.

 

Minimalni polog je 20 % od nabavne vrednosti predmeta financiranja.

 

Doba financiranja znaša praviloma 60 mesecev. V posebnih primerih lahko znaša doba financiranja tudi 84 mesecev.

 

V primeru financiranja poslovnih nepremičnin znaša doba financiranja do 180 mesecev.

Ker vam želimo kar najbolje svetovati, vas prosimo, da nam zaupate nekatere podatke. Ko nas boste obiskali, s seboj prinesite potrebno dokumentacijo.

 

 • Pravne osebe

  1. izpolnjen vprašalnik,
  2. bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnji dve poslovni leti,
  3. veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list) in davčna številka zakonitega zastopnika podjetja.

  Poleg navedenih lahko BKS-leasing, d. o. o., zahteva dodatne dokumente.


 • Samostojni podjetniki

  1. izpolnjen vprašalnik,
  2. davčna napoved z bilanco stanja in izkazom uspeha za zadnje dve leti,
  3. promet na transakcijskem računu za zadnjih 6 mesecev,
  4. potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
  5. veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list) in davčna številka nosilca dejavnosti.

  Poleg navedenih lahko BKS-leasing, d. o. o., zahteva dodatne dokumente.

 • Kmetovalci

  1. izpolnjen vprašalnik,
  2. odločba o davčni številki - FURS (velja za zavezance za DDV),
  3. izpis prometa po transakcijskem računu iz naslova kmetijske dejavnosti za celo poslovno leto (1.1.201x - 31.12.201x),
  4. kopija odločb o subvencijah,
  5. odločba o informativnem vrednotenju nepremičnin - GURS,
  6. veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list) in davčna številka.

  Poleg navedenih lahko BKS-leasing, d. o. o., zahteva dodatne dokumente.

 • Fizične osebe

  1. izpolnjen vprašalnik,
  2. zadnje tri plačilne liste ali pokojninske odrezke,
  3. izpis prometa po transakcijskem računu za zadnje tri mesece,
  4. veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list) in davčna številka.

  Poleg navedenih lahko BKS-leasing, d. o. o., zahteva dodatne dokumente.

 

 • Vloga za leasing - vprašalnik za pravne osebe
 • Vloga za leasing - razširjen vprašalnik za pravne osebe
 • Vloga za leasing - vprašalnik za kmetovalce
 • Vloga za leasing - razširjen vprašalnik za kmetovalce
 • Vloga za leasing - vprašalnik za fizične osebe
 • Splošni pogoji za finančni leasing - fizične osebe
 • Splošni pogoji za finančni leasing - pravne osebe

Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo. Pišite nam na prodaja@bks-leasing.si.

 
Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8.30 − 15. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam